fbpx

Feheréhajó Revital

Nyereményjáték-szabályzat

Leírás és részvételi feltételek

2024.02.20.

1. Általános rendelkezések

A „Lézeres szőrtelenítés nyereményjáték” (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Fehérhajó Revital Center Kft. (1052 Budapest, Fehérhajó utca 12-14. fszt.) továbbiakban: „Szervező”. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott alkalmazott látja el.

2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus
A Szervező 2024.02.20-2024.02.29. között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék „Lézeres szőrtelenítés nyereményjáték” címmel fut.
A Játékosok a Fehérhajó Revital Center Instagram oldalán (https://www.instagram.com/feherhajorevital) található „Lézeres szőrtelenítés nyereményjáték!” című poszt alatt vehetnek részt. A nyereményjátékban résztvevők között 2 főnek 2 alkalmas lézeres szőrtelenítést hónalj területre sorsol a Szervező.
Egy játékos akkor vesz részt a játékban, ha követi a (https://www.instagram.com/feherhajorevital) oldalt, illetve válaszol (megjelöli kommentben 2 ismerősét).
A játékos a kommenteléssel egyúttal elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkezik az adott Nyereményjátékra, és részt vesz abban.
A nyereményjáték 2024.02.29. 23:59 után érkező válaszai már nem vesznek részt a játékban. Az eredményhirdetés a játék lejárta utáni 48 órában (2024.03.01. 00:00 -2024.03.02. 23:59 között) történik.

Szervező a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes válaszokat a Játék zárása után összesíti és a Játék lezárását követően a fentebb megjelölt időpontban kisorsolja a kitöltők közül a nyertes Válaszadókat (a továbbiakban: Nyertes Válaszadók).
A Nyertesek kiválasztása során véletlenszerűen, a Válaszadók közül online sorsolással választja ki a győzteseket. 

Lebonyolító nem vállal felelősséget esetleges online hibákért.

Nyeremény:
2 fő részére 2 alkalmas lézeres szőrtelenítés hónalj területre.


Részvételi feltételek:
A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Fehérhajó Revital Center vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Fehérhajó Revital Center hivatalos weboldalán (www.feherhajorevital.hu). A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Fehérhajó Revital Center Instagram oldalán (https://www.instagram.com/feherhajorevital) nyújtunk felvilágosítást.
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A játékból történő kizárás kritériumai:
Szervező nem tekinti érvényesnek és kizárja a Játékból azokat a Válaszadókat, amelyek bármilyen okból jogszabályba ütköznek, valamint a határidőn túl leadott pályázatokat.
A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Válaszadó teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: 

– bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali-posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy 

– bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,

– sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Játékban, Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak meg nem felelő Válaszadókat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

4. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A Nyertesekkel a Instagramon keresztül felvesszük a kapcsolatot. Amennyiben a Nyertesek 3 munkanapon belül nem küldik meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat, avagy a nyereményt nem veszik át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a nyeremény átadása nélkül zárul.

A Nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel során a Nyertesek alábbi adatainak megadása szükséges: név, átvételi információ. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes Válaszadók által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban résztvevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes Válaszadót terhelik.

6. Adatkezelés Nyereményjáték során megadott adatok


1.1 A nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a nyereményjáték nyerteseinek adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapszik.

1.2 A nyereményjáték során adatkezelő a Fehérhajó Revital Center Kft. (1052 Budapest, Fehérhajó utca 12-14. fszt.).
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Válaszadók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://feherhajorevital.hu/wp-content/uploads/2022/02/feherhajorevital-adatkezelesi-szabalyzat.pdf weboldalon található.

Fehérhajó Revital Center Kft.
Szervező
Budapest, 2024.02.20.

Időpontoglalás

Kérjen időpontot kezelésre